7 Listów – Tolerancyjna Tiatyra

7 Listów – Tolerancyjna Tiatyra

Posted by Piotr Gruchała, Category: Wykłady,

Mówca: Piotr Gruchała

Fragment: Obj. 2:18-29

Biblia
„(18) A do anioła kościoła w Tiatyrze napisz: Oto, co mówi Syn Boży, Ten, który ma oczy jak płomień ognia i stopy podobne do mosiądzu. (19) Wiem o twoich czynach, o miłości, wierze i służbie. Wiem też o twojej wytrwałości i twoich ostatnich czynach, lepszych od początkowych. (20) Lecz mam przeciwko tobie to, że pobłażasz tej kobiecie Jezabel, która się podaje za prorokinię, naucza i zwodzi moje sługi, aby uprawiali nierząd oraz spożywali to, co pochodzi z ofiar składanych bóstwom. (21) Dałem jej czas na opamiętanie, lecz nie chce się opamiętać w swoim nierządzie. (22) Oto rzucę ją na łoże cierpienia, a tych, którzy z nią cudzołożą, w wieli ucisk – jeśli się nie opamiętają w swoich uczynkach – (23) a jej dzieci zabiję. I przekonają się wszystkie kościoły, że Ja jestem tym, który bada nerki i serca, bo odpłacę każdemu z was stosownie do jego czynów. (24) Wam natomiast, pozostałym w Tiatyrze, wszystkim tym, którzy nie trzymacie się tej nauki, którzy – jak powiadają – nie poznaliście szatańskich głębi, mówię: Nie nakładam na was innego ciężaru. (25) Dopóki nie przyjdę, pozostańcie przy tym, co posiadacie. (26) Temu, kto zwycięży, oraz temu, kto będzie trwał aż do końca przy moich dziełach, dam władzę nad narodami. (27) Będzie nimi rządził żelazną laską, pokruszy je jak gliniane naczynia – (28) podobnie jak Ja otrzymałem władzę od mojego Ojca. Dam mu też gwiazdę poranną. (29) Kto ma uszy, niech wysłucha, co Duch ogłasza kościołom.”

 

Slajdy: