Tymoteusz – Część 2

Tymoteusz – Część 2

Posted by Piotr Gruchała, Category: Wykłady,

Mówca: Piotr Iwaniuk

Fragment: 1 Tym. 2:1-15

Biblia
"(1) Przede wszystkim więc zachęcam, aby zanosić błagania, modlitwy, prośby wstawiennicze i podziękowania za wszystkich ludzi, (2) za królów oraz wszystkich na wysokich stanowiskach, abyśmy wiedli życie ciche i spokojne, z całą pobożnością i godnością. (3) To jest wspaniałe i miłe Bogu, naszemu Zbawcy, (4) który chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. (5) Gdyż jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus. (6) On siebie samego złożył na okup za wszystkich, na świadectwo swoim czasom. (7) Właśnie w tym celu zostałem ustanowiony heroldem i apostołem – mówię prawdę, nie kłamię – nauczycielem pogan co do wiary i prawdy. (8) Chcę więc, aby mężczyźni modlili się przy każdej okazji, wznosząc ręce niesplamione złym postępowaniem, bez gniewu i sporów. (9) Kobiety – podobnie. Niech się zdobią skromnie i ze smakiem, bez przesady w uczesaniu, złocie, perłach, drogich strojach. (10 Jak przystało na kobiety przyznające się do pobożności, niech się zdobią w dobre czyny. (11) Kobieta niech się uczy w ciszy i z całą uległością. (12) Natomiast nie pozwalam kobiecie uczyć ani kierować mężem. Niech raczej zachowa wewnętrzny spokój i ciszę. (13) Bo najpierw został ukształtowany Adam, potem Ewa. (14)I nie Adam został zwiedziony, lecz kobieta, gdy została zwiedziona, dopuściła się przestępstwa. (15) Zbawienie swoje natomiast spełni przez macierzyństwo, jeśli pozostanie w wierze, miłości, w poświęceniu i równowadze."

Slajdy: