Tymoteusz – Część 3

Tymoteusz – Część 3

Posted by Piotr Gruchała, Category: Wykłady,

Mówca: Piotr Gruchała

Fragment: 1 Tym. 3:1-16

Biblia
"(1) Słuszne jest stwierdzenie, że kto ubiega się o starszeństwo, pragnie pięknej pracy. (2) Starszy zatem ma być nienaganny. Powinien być mężem jednej żony, człowiekiem trzeźwo myślącym, umiarkowanym, przyzwoitym, gościnnym, zdolnym do nauczania, (3) wolnym od nałogów, niewybuchowym, lecz łagodnym, niekłótliwym, nie nastawionym na pieniądz, (4) dobrze kierującym własnym domem, dzieci trzymającym w posłuszeństwie, z wszelką godnością. (5) Bo skoro ktoś nie potrafi kierować własnym domem, jak może troszczyć się o kościół Boży? (6) Starszy nie powinien być człowiekiem świeżo nawróconym, aby nie popadł w pychę i nie ściągnął na siebie wyroku podobnego jak diabeł. (7) Powinien natomiast cieszyć się dobrą opinią u ludzi spoza kościoła, aby nie spotkał się z lekceważeniem i nie wpadł w sidła diabła. (8) To samo odnosi się do opiekunów. Powinni być ludźmi szanowanymi, nie dwulicowymi, nie nadużywającymi wina, nie chciwymi brudnego zysku, (9) zachowującymi z czystym sumieniem tajemnicę wiary. (10) Niech oni najpierw przejdą okres próbny, a potem – jeśli okażą się nienaganni – rozpoczną posługę. (11) Podobnie kobiety: Powinny budzić szacunek, nie mieć skłonności do obmawiania, zachowywać trzeźwość i wierność pod każdym względem. (12) Opiekunowie powinni być mężami jednej żony, dobrze kierującymi dziećmi oraz własnymi domami. (13) Ci bowiem, którzy mogą się wykazać wspaniałą służbą, zyskują sobie piękną pozycję i wiele śmiałości w wierze, której źródłem jest Chrystus Jezus. (14) Te rzeczy przekazuję ci w nadziei, że wkrótce do ciebie przyjdę. (15) Gdybym jednak opóźniał przybycie, to masz wiedzieć, jak trzeba sobie radzić w domu Bożym, który jest kościołem żywego Boga, filarem i podporą prawdy. (16) A niezaprzeczalnie wielka jest tajemnica pobożności: Ten, który objawił się w ciele, dostąpił usprawiedliwienia w duchu, widziany był przez aniołów, ogłoszony wśród narodów, zyskał wiarę na świecie, został wzięty do chwały."

Slajdy: