Tymoteusz – Część 4

Tymoteusz – Część 4

Posted by Piotr Gruchała, Category: Wykłady,

Mówca: Grzegorz Powęzka

Fragment: 1 Tym. 4:1-16

Biblia
"(1) A Duch wyraźnie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odstąpią od wiary, a uchwycą się zwodniczych duchów i demonicznych nauk. (2) Uwikłają się w obłudę kłamców, ludzi z napiętnowanym sumieniem, (3) takich, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich, spożywania pokarmów, które Bóg stworzył, aby z dziękczynieniem przyjmowali je wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę. (4) Gdyż wszystko, co Bóg stworzył, jest dobre. Nie należy odrzucać niczego, co się przyjmuje z dziękczynieniem. (5) Słowo Boże i modlitwa poświęcają bowiem to wszystko. (6) Wykładając braciom te rzeczy, będziesz wspaniałym przedstawicielem Chrystusa Jezusa, karmionym słowami wiary i dobrej nauki, za którą poszedłeś. (7) A pospolitych i niedorzecznych rozmów unikaj. Ćwicz się natomiast w pobożności. (8) Ćwiczenie ciała przynosi mniejszy pożytek, ale pobożność przydatna jest do wszystkiego, ponieważ łączy się z obietnicą życia teraźniejszego i przyszłego. (9) Słuszna to nauka, godna przyjęcia z całą otwartością. (10) Trudzimy się bowiem i walczymy dlatego, że złożyliśmy nadzieję w żywym Bogu, który jest Zbawcą wszystkich ludzi, a zwłaszcza wierzących. (11) Na tym opieraj swoje polecenia i tego nauczaj. (12) Nie pozwól się lekceważyć z powodu młodego wieku, ale bądź dla wierzących wzorem w Słowie, w postępowaniu, w miłości, w wierze i czystości. (13) Dopóki nie przyjdę, pilnuj czytania, zachęty i nauki. (14) Nie zaniedbuj swego daru łaski, który został ci dany na podstawie proroctwa przez włożenie rąk grona starszych. (15) O to zabiegaj i temu się poświęcaj, aby twoje postępy były widoczne dla wszystkich. (16) Pilnuj siebie samego i nauki. Trwaj przy tych sprawach, gdyż czyniąc to, samego siebie zbawisz oraz tych, którzy cię słuchają."